P1050930  

kevin chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   

 P1050849       

kevin chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

   P1050857  

kevin chen 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

 P1050847  

kevin chen 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 

 P1060458

kevin chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

終於,還是要放棄天空的部落格搬過來了,雖然也沒有很用心的經營,但總覺得每每都虎頭蛇尾的感覺很不好,所以決定了,在這裡就是和所有人分享,我的私房食譜、小籠包教學,以及基督徒生活的小點滴~


kevin chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1040380  

 

kevin chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  1380787_545080708907334_491020684_n      

小典故︰

kevin chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()