P1070042

 

卡門貝爾的「黑胞弟」,通常我們都直接稱呼他「巧卡」,就是「巧克力卡門貝爾」的意思,畢竟「修格拉」是個難念的名字,無論名字如何,對於喜愛巧克力麵包的朋友,「巧卡」決不會讓他失望。

 

P1070125

P1070128

P1070126

P1070130

P1070132

P1070133  

P1070136

P1070137

P1070138

P1070135

P1060851

P1070007  

P1070006

P1070010

P1070011

P1070043

P1070980  

 

arrow
arrow

    kevin chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()